StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vertical > zorg

Zorg

De wereld is volop aan het veranderen, zorggebruikers verenigen zich; informatie, kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Het internet en social media is alom geaccepteerd en nieuwe medische technologieën worden volop geïntroduceerd. Patiëntgedrag verandert, zorggebruikers worden steeds ouder en behandelingen evolueren.
Ondanks regelgeving is transparantie in de sector voor verbetering vatbaar. Dit biedt helaas ruimte voor ongewenst, onjuist, onregelmatig en onrechtmatig gedrag (fraude). De kosten van de gezondheidszorg lopen op en bedragen inmiddels meer dan € 45 miljard per jaar in Nederland. Er dreigt een tekort aan gespecialiseerd personeel. Anderzijds moet door bezuinigen rekening gehouden worden met vele ontslagen bij verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Ultieme vraag: Hoe kan de zorg toegankelijk en betaalbaar blijven?

 


 

Analytics zorgt voor revolutie bij Gezondheid 2.0

In de gezondheidszorg is door het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data volop verbeterpotentieel aanwezig. Beslissingen kunnen nu sneller, beter en meer geïnformeerd worden genomen. Onderzoeksbureau Gartner verwacht dat analyse van (ongestructureerde) data ertoe bijdraagt dat business processen binnen en tussen bedrijven in de zorgsector worden geoptimaliseerd. Zelfs business modellen kunnen ingrijpende wijzigingen ondergaan. Vooruitgang in de zorg resulteert in gezondere mensen en lagere zorgkosten:

 1. Evidence based geneeskunde; artsen werken samen met onderzoekers aan methoden om medische gegevens te analyseren en op basis daarvan productontwikkeling aan te sturen en doeltreffende behandelplannen op te stellen. Nieuwe technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe procesinzichten. De functies van het menselijk lichaam worden steeds beter begrepen.
  Gezondheid 2.0 gaat kennis inzetten om voorspellingen te onderbouwen. Terugkoppeling van behandelresultaten leidt tot betere preventieprogramma's. Op basis van Prescriptive Analytics zullen risicopatiënten preventief (goedkoper) worden behandeld nog voordat ze daadwerkelijk ziek worden.
   
 2. Maatwerk; ziektes vroegtijdig opsporen, een diagnose stellen en de behandeling afstemmen op de persoon. De medische vooruitgang maakt het mogelijk medicijnen op maat te ontwikkelen. Zorgverzekeraars onderzoeken de mogelijkheid voor doelgroepprogramma's.

 3. Medische hulpmiddelen; kunstheupen, pacemakers etc. worden veelvuldig toegepast echter "lifecycle" informatie ontbreekt. Het vergaren van informatie uit verschillende databronnen en het analyseren van deze gegevens is van waarde voor zorggebruiker en producent.
   
 4. Patroonherkenning; bijvoorbeeld door genetische informatie te combineren met klinische informatie en deze data vergelijken met de levensstijl van de persoon in kwestie. Al deze gegevens kunnen van invloed zijn op het ziektebeeld. Andere toepassingen kunnen liggen op het terrein van kostenbeheersing of kosten/baten. Real time data analyse verrijkt het inzicht, biedt ruimte voor actie-gericht advies en meer geïnformeerd beslissen.

 5. Fraude-detectie en preventie; Foutieve en onterechte declaraties worden met een analyse platform sneller opgespoord. (doorlinken met Fraude, vakgebied Forensics, onderdeel fraude) 

STATISTICA oplossing:

De modulaire STATISTICA oplossing voor Predictive Patient Management en Fraude detectie kenmerkt zich door:
-  Krachtige statistische tools; (Desktop-Lijn)
-  Innovatieve data pre-processing tools; (data management en visualisatie)
-  Winnende Predictive Analytics; (STATISTICA Data Miner)
-  Volwaardige Text Analytics. (STATISTICA Text Miner)
 

Samen op weg naar duurzame verbetering? Naast operational excellence kunnen STATISTICA oplossingen worden ingezet voor product/services leadership en customer insight projecten.


Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!

home omhoog