StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vertical > Agro / Food

Agro / Food

Wereldwijd wordt de voedselketen geconfronteerd met een sterk stijgende vraag. Schaalvergroting is noodzakelijk waarbij innovatie en kwaliteit van groot belang is. Tegelijkertijd staat de sector onder druk om tegen een zo laag mogelijke kostprijs te leveren. Nieuwe inzichten zijn gewenst.

Bedrijven in de Agro/Food industrie maken gebruik van STATISTICA bij product ontwikkeling, productie, quality control en sensor testing processen. Met sensor testing worden de prestaties van meerdere groepen sensors onderling vergeleken. Grafische analyses bieden vervolgens intuïtieve samenvattingen van de geobserveerde verschillen. Tevens biedt STATISTICA een brede set aan geïntegreerde statistische en grafische tools waaronder:

STATISTICA Enterprise biedt het geïntegreerde onderzoeksplatform voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Verbetering in tijdrovende en kostbare R & D processen hebben directe invloed op de bottom line van organisaties. STATISTICA voert real-time en offline analyses uit rondom productgebreken, pakket gewichten, componenten en andere producteigenschappen die bepalend zijn voor de kwaliteit. STATISTICA Enterprise is het multi-user, server based analytics platform dat wetenschappers instaat stelt op eenvoudige wijze databronnen te integreren en relevante analyses snel te presenteren zodat: Samen op weg naar duurzame verbetering? Naast operational excellence kunnen STATISTICA oplossingen worden ingezet voor product/services leadership en customer insight projecten.
 


Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!


Enkele klanten:

Logo Nizo      Logo Bel      Logo Südzucker

home omhoog