StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > STATISTICA 12.5

STATISTICA 12.5


STATISTICA 12
.5 staat in het teken van meer functionaliteit, verbeterde visualisatie, toegenomen flexibiliteit en nog meer snelheid. De analytische workflow is geoptimaliseerd zodat big data prima kan worden gefaciliteerd.

Vernieuwde gebruikersinterface

De interface is verder geactualiseerd, er is een search functie toegevoegd om de juiste methodiek op alfabetische volgorde te vinden en er zijn diverse performance verbeteringen doorgevoerd. Spreadsheets ondersteunen nu een variabele tekstlengte en op virtuele wijze kunnen variabelen worden toegevoegd. Tekst label support is bovendien fors vergroot. Zeer complexe statistische methoden worden op eenvoudige en duidelijke wijze gepresenteerd. De “ribbon bar” is verder ontwikkeld en verbeterd en is in harmonie gebracht met Office 2010, Office 2010 style toolbars alsook Windows 7. De functionaliteit kan bovendien aan de gebruikerswensen worden aangepast.

       

Verbeterde visual analytics

Visual Analytics is altijd standaard geweest, de graphics zijn nu nog illustratiever geworden. Interactive graphic control was reeds beschikbaar (3-D, brushing, interactive scaling, interactive panning, interactive text editing), waarmee de visual analytics power toeneemt. Exploratieve toepassingen waarbij trends in data zijn te visualiseren worden hierdoor interactief. In STATISTICA ontstaat nu een duidelijk zichtbaar patroon.
Transparantie wordt gecontroleerd door on-screen sliders (Windows Vista SP2 of Windows 7 benodigd).
Punten in grafieken kunnen worden voorzien van aantekeningen.


Het parallel coordinate plot (afbeelding links) toont multiple variabelen, naast elkaar, op een vergelijkbare schaal.
De overzichtelijke en veel gebruikte compound graphs (2e van links) kunnen nu ook zonder scaling worden getoond. Met aanzienlijk minder clicks kan nu een Pareto chart worden samengesteld.
 

Analytics uitbreidingen (Stepwise Model Builder)

Bij logistische regressie wordt de setting tijdens modelcreatie continu bewaard (Stepwise Model Builder). Deze functionaliteit is reeds bijzonder enthousiast ontvangen. Ook op andere gebieden zoals STATISTICA Base, Quality Control (QC) en GLM zijn verdere uitbreidingen ontwikkeld.
Native “R” integratie

StatSoft biedt "the best of both worlds". Power wordt gecombineerd met comfort. De statistische diepgang van het open source pakket “R” wordt gecombineerd met geavanceerd memory gebruik, de intuïtieve GUI en de gebruikersvriendelijkheid van STATISTICA. Een unieke en hoogwaardige integratie (op 3 fronten: Run native “R” programs in STATISTICA, Use STATISTICA datasets in “R” en Call “R” van STATISTICA Visual Basic ) wordt met “R” geboden (incl. 64-Bits platform en workspace node support) in plaats van een op zichzelf staande, losse, niet geheel foutloze “R” connector. STATISTICA Enterprise Server maakt van "R" zelfs een schaalbare "R" server.
Big Data Analytics optimalisatie

STATISTICA staat al jaren garant voor een ongekende performance door het toepassen van een open architectuur, het nauwgezet volgen van standaarden, het integreren van state of the art compilers, het hanteren van IDP-technologie (StatSoft’s In Place Database Processing), het optimaal benutten van multiprocessor/multithreading omgevingen alsook het ondersteunen van parallele gegevensverwerking (STATISTICA HP). Door industry watchers wordt StatSoft als onderscheidend beoordeeld op het vlak van geïntegreerde big data handling, modeling tools, predictive analytics en last but not least de zeer uitgebreide algoritme ondersteuning. Big Data is no big deal with STATISTICA.
Advanced Query Builder

Advanced Query Builder stelt business users in staat om complexe queries op eenvoudige wijze samen te stellen.  Met een nieuwe visual user interface kunnen queries worden opgebouwd (dragging, dropping, nesting, selecting) zonder gebruik te hoeven maken van complexe SQL code. Voor de meer ervaren gebruikers is voorzien in een professionele SQL Text en Expression Editor.
STATISTICA Reporting Tables

STATISTICA Reporting Tables levert resultaat in presentatie kwaliteit en is flexibeler dan een standaard BI-Tool. Data wordt automatisch gesorteerd en verzameld gebaseerd op gekozen specificities. De tabellen worden interactief aangemaakt door het visueel draggen en droppen van variabelen. Vanaf het dialoogvenster kunnen aangepassingen worden verricht. Aangezien STATISTICA niet gebaseerd is op proprietary languages, gegevensopslag of interface technologieën zijn gegevens eenvoudig te bereiken vanaf de meeste databases. Deze gegevens zijn naar wens real-time te openen. STATISTICA Reporting Tables is een nieuw aanvullend product in de Desktop-Lijn en voor de Enterprise-Lijn (Enterprise Server). Opties zijn beschikbaar voor het verwerken van Multiple Response Categories, Crosstable Groups en Conditional Formatting.Workspace UI uitbreidingen (Data Miner, Enterprise)

De Data Miner Workspace, die fungeert als workflow engine, is uitgebreid met veel nieuwe mogelijkheden (meer nodes met nieuwe mogelijkheden, ribbon bar, node browser en template ontwikkeling) en features om het gebruikersgemak te vergroten, de performance verder te verbeteren vooral met betrekking tot het omgaan met grote data sets. De intuïtieve visuele workflow biedt een enorme verrijking. Nieuwe analytische functionaliteiten zijn toegevoegd aan Data Miner zoals Sensitivity Analysis en Ordering Twoing Criterion.
Data Health Check (Data Miner)

Data Health Check ontdekt data issues per variabele, voltooid een algemene data cleaning en genereert een rapport om te bepalen hoe het data cleaning traject kan worden uitgevoerd. Uitermate geschikt voor Big Data Analytics waarbij een grote hoeveelheid variabelen automatisch wordt doorzocht.

Predictor Screening (Data Miner)

Een nieuwe methode om op voorhand snel voorspellende variabelen uit een data set te kunnen destilleren.

Product Traceability (Enterprise)

Product Traceability maakt het mogelijk relaties tussen complexe processen te traceren en te visualiseren
(Tree View). Het samenvoegen van gegevens uit meerdere stappen wordt geautomatiseerd zodat verschillende scenario's kunnen worden geanalyseerd. Hierbij kan gedacht worden aan het lokaliseren en volgen van producten en grondstoffen vanaf het moment van productie, via de supply chain tot en met het moment van consumptie (en vice versa). Deze functionaliteit is van meerwaarde bij product research, product veiligheid, kwaliteitsbewaking en mogelijke recalls. Er zijn talloze toepassingen denkbaar in banking, verzekeringen, retail, marketing, productie, food, high tech, life sciences en pharma.Weight of Evidence (Decisioning Platform)

Weight of Evidence is van grote betekenis bij binary prediction (ja/nee voorspellingen) en automatiseert het tijdrovende werk om slechte voorspellers uit de data selectie te verwijderen. Weight of Evidence optimaliseert de combinatie van Logistische Regressie (Statistiek) en Classification Trees (Data Mining) en verschaft nauwkeurigheid in combinatie met relatief eenvoudige Rules.

Rules Builder (Decisioning Platform)

Rules Builder maakt het mogelijk om een Rules Object aan te maken die een lijst van Rules omvat en deze vervolgens te combineren met model prognoses. Zoals bijvoorbeeld een flow control instructie (if-then-else) een variabele of een commentaar. Het consistent toepassen van Rules in analyse projecten vormt gewoonlijk een uitdaging. Rules Builder lost dit op.
License renewal automation

Het proces voor license renewal is vereenvoudigd. Met een enkele code kan extra functionaliteit worden toegevoegd, additionele trials worden geactiveerd, tijdelijk trainingslicenties worden gekozen, (tijdelijke)verlenging worden aangevraagd en de vervaldatum van de licentie worden vernieuwdGa de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nader kennismaking!
.
home omhoog