StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®

Oplossingen > Onderwijs

Onderwijs

Klaar voor de toekomst: Data Scientist; de coolste job van de 21ste eeuw (Harvard)

ICT is voor de Benelux een belangrijke driver in de kenniseconomie. Innovatie vormt een belangrijke voorwaarde om blijvend concurrerend te zijn. Een Data Scientist vervult zo’n innovatieve rol (gebaseerd op multidisciplinaire wetenschappen), waarbij relevante business vraagstukken op een data gedreven wijze worden opgelost. Op basis van gerichte communicatie en enige creativiteit is een Data Scientist in staat om managers beter en sneller te laten beslissen. Toegevoegde waarde ontstaat door een brug te slaan tussen technologie en educatie. StatSoft investeert in relaties die ertoe doen: Wij bieden universiteiten, hoge scholen, voortgezet- en middelbaar (beroeps) onderwijs en onderzoeksinstellingen oplossingen waarmee analytics en innovatie een extra stimulans krijgt.
Onze software is dertig jaar geleden ontwikkeld op de Tulsa University in Oklahoma, USA. 
STATISTICA
wordt wereldwijd reeds door vele universiteiten tot volle tevredenheid ingezet, zie hierbij een gedeeltelijke lijst van academische relaties  US-link.  

Learning Analytics

 
  Learning Analytics betreft het verzamelen, analyseren en interpreteren van  
  onderwijsdata over studenten. Het doel hiervan is het onderwijs voortdurend te
  verbeteren, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het bieden van
  gepersonaliseerd onderwijs. Learning Analytics biedt inzicht in kwaliteit, gedrag
  en voortgang. StatSoft biedt integreerbare analytische tools om Learning
  Analytics platforms te verrijken.


Gevraagd:

STATISTICA voor studenten, projectgroepen, eigen medewerkers of docenten

STATISTICA biedt:

STATISTICA voor computerruimten of voor de gehele organisatie
Naar productoverzicht

Logo SURFmarket SURFmarket, voorheen Surfdiensten, is de ICT-marktplaats voor Benelux instellingen in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. SURFmarket voorziet deze markt van betaalbare kwaliteitsproducten. Zo hebben docenten, medewerkers en studenten onder meer een passende keuze uit software.

SURFmarket sluit overeenkomst met StatSoft STATISTICA PDF
Logo SURFspot SURFspot is de ICT-webwinkel waar het hoger onderwijs software en ICT-producten tegen interessante condities kan aanschaffen. 


Logo slim.nl
SLBdiensten is een intermediair tussen het voortgezet- en middelbaar (beroeps) onderwijs en de software branche.


Slim.nl is de ICT-webwinkel die software levert voor thuisgebruik aan iedereen die leert of werkt in het voortgezet- en middelbaar (beroeps) onderwijs.
Slim.nl is in 1996 opgericht en is een initiatief van SLBdiensten.

BBBBBBB

Enkele klanten:


home omhoog