StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > Enterprise-Lijn > STATISTICA Process Optimization

STATISTICA Process Optimization

Gestructureerde aanpak voor complexe problemen:

Traditionele kwaliteitsborging is in de basis reactief van aard. STATISTICA Process Optimization is een unieke en krachtige software oplossing, gebaseerd op data mining methoden en technieken, voor het analyseren, monitoren en optimaliseren van complexe processen. Met STATISTICA Process Optimization is procesoptimalisatie pro-actief en voorspellend te benaderen. De data gerelateerde oplossing is van toepassing op complexe organisatorische processen, productie (continu of batch), verstoringen en/of service (delivery).

Met behulp van in het verleden verzamelde procesdata (bijvoorbeeld productie) worden trends die terugkeren in de tijd gevonden. Deze trends worden gebruikt om gemiddelden, minima, maxima en de omvang te voorspellen van het aantal samples. Diepgaand inzicht in de trends en de forecasts blijkt van onschatbare waarde te zijn voor de continuïteit van het productieproces.

Complete oplossing

STATISTICA Process Optimization wordt aangeboden als turn-key oplossing inclusief consultancy, ook kan de uitgebreide toolset worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe omgevingen.

Functionaliteit

-Methoden, technieken en algoritmen voor het modelleren van complexe processen (zoals predictive quality modeling, process uitkomsten, kpi's, modelgestuurde procesmonitoring). De volledige data mining en quality control functionaliteit komt aan bod (zoals bijvoorbeeld Automated Neural Networks, Trees/recursive-partitioning algoritmes, Boosted Trees, Random Forest, Support Vector Machines, Multivariate Adaptive Regressie Splines etc.)
-Geavanceerde methoden voor RCA (Root Cause Analysis). Hierbij kan gedacht worden aan analytische benaderingen zoals Feature Selection met interactie, modelmatige Feature Selection en omgekeerde Response Optimalisatie.
-Optimalisatie van verschillende data mining modellen (simplex, generic, grid search, random) en optimalisatie door integratie met STATISTICA Enterprise (Server).
-Simulatie; distributie fitting bij multivariate datasets, automatische selectie van normal, non-normal en distributie mixtures. Schatting van co-variantie matrices en geavanceerde simulatie van multivariate non-normal distributie en co-variantie structuren.

Integratie met STATISTICA Enterprise

STATISTICA Process Optimization kan naadloos worden geïntegreerd met STATISTICA Enterprise ten behoeve van:

Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem  contact op voor een nadere kennismaking!

Enkele klanten:

home omhoog