StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld flags Making the World More Productive ®
Producten > Enterprise-Lijn > STATISTICA Monitoring and Alerting Server

STATISTICA Monitoring and Alerting Server

Het aanvullende product STATISTICA Monitoring and Alerting Server maakt het mogelijk honderden proceskenmerken gelijktijdig te bewaken. Zodra de grenzen van 1 of meer regelkaarten worden overschreden kan een alarm worden geactiveerd. Ook is het mogelijk om de grenzen of tijdsintervallen vrij te definieren op basis van complexe statistische analyses. Op een alarm melding kan een automatische email notificatie volgen; ook andere toepassingen kunnen worden opgestart. Om de analyse performance te garanderen functioneert STATISTICA Monitoring and Alerting Server bij voorkeur op een dedicated server.


STATISTICA Enterprise MAS


De actuele server status wordt gevisualiseerd via een dashboard. Dit dashboard biedt een overzicht van een reeks server opdrachten. De status van iedere afzonderlijke opdracht wordt aangegeven met een te bepalen kleur. Een verandering van kleur kan de business user en/of operator adviseren om in een specifiek proces handelend op te treden. Indien gewenst kan de statistische onderbouwing worden verkregen. Zodra de aktie naar tevredenheid is uitgevoerd zal de status en de kleur weer automatisch worden aangepast.

Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!
home