StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > Enterprise-Lijn > STATISTICA Live Score

STATISTICA Live Score ®

STATISTICA Live Score is de totaaloplossing voor het scoren in real-time. Live Score wordt vooral toegepast bij klanten die in een fractie van een seconde belangrijke en goed gefundeerde beslissingen dienen te nemen. Veel voorkomende toepassingen bevinden zich bij financiële dienstverleners waarbij een lening of vordering moet worden geëvalueerd. Veelal moet snel en nauwkeurig de kredietwaardigheid van klanten en/of relaties worden getoetst. Een verkeerde beslissing heeft een hoge impact; het leidt tot een verhoogd risico of zelfs in potentie tot een aanzienlijk verlies. Andere toepassingen liggen op het vlak van marketing (segmentatie, cross- en upsell, churn analyse), customer service en risico management(fraude detectie). De real-time oplossing automatiseert en optimaliseert het business proces van de opdrachtgever zodat medewerkers hun aandacht kunnen richten op de dialoog met de klant.


STATISTICA Live Score is opgebouwd uit een 3-tal modulaire componenten, te weten:

STATISTICA Live Score

Enkele klanten:

       

Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!

home omhoog