StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > Enterprise-Lijn > STATISTICA Enterprise

STATISTICA Enterprise

Informatie, kennis, analyse en inzicht – ondernemingsroute naar voorsprong

U wordt geconfronteerd met een overvloed aan informatie. Dagelijks is er inmiddels sprake van een verviervoudiging van het data volume. Bedrijven en overheden slaan ieder jaar 2 keer zo veel gegevens op als het jaar daarvoor. Inmiddels is het opslaan van gegevens goedkoper dan het verwijderen ervan. Tegelijkertijd neemt de druk om sneller en beter geïnformeerd te beslissen toe. Door de toenemende wet-en regelgeving en de steeds verdere complexiteit wordt het bovendien steeds lastiger om door de bomen het bos te zien en te navigeren door een wereld aan informatie. Herkent u dit? Ziet u ook de inefficiënties? In hoeverre bent u instaat om op basis van data uw product-, klant- en marktinzicht te verrijken en blijvend betere beslissingen te nemen? En daarbij een nieuwe basis te leggen voor strategische vernieuwing, investeren in innovatie, kostenverlaging en verbetering van de productiviteit.

STATISTICA Enterprise – fundament voor een bedrijfsbrede analytics oplossing

STATISTICA Enterprise is de platform oplossing voor bedrijfsbrede implementatie van geïntegreerde analytics. Hierbij valt te denken aan toepassingen op het vlak van product/services leadership, operational excellence en/of customer intimacy. Statistische procesbeheering (SPC) waarbij optimalisatie bereikt wordt door het integraal toepassen van monitoring, alerting, analyse, kwaliteitsbewaking, compliancy reporting en decision optimization is hierbij slechts een voorbeeld. Real-time, semi-real-time of batch? Client-server of webbased? Business Intelligence & Analytics? STATISTICA Enterprise integreert de analytische en grafische mogelijkheden van STATISTICA in een overzichtelijk en gebruikersvriendelijk systeem gebaseerd op bewezen technologie. STATISTICA Enterprise is bovendien schaalbaar; de scope kan in een latere fase naar wens worden uitgebreid.

Kenmerken en eigenschappen van STATISTICA Enterprise

Uitgebreid onderzoek onder klanten en relaties van StatSoft heeft de afgelopen jaren aangetoond dat er een grote behoefte bestaat aan een beveiligd en centraal te configureren multi-user systeem dat voorziet in groupware functionaliteit, analyse, querying, data mining en uitgebreide data visualisatie mogelijkheden. Van belang is hierbij het combineren van datasets en het gebruikersvriendelijk inrichten van de analytische workflow. Het uiteindelijke doel is om invulling te geven aan een flexibele structuur waarbij blijvend waarde uit data kan worden verkregen.


STATISTICA Enterprise


De eigenschappen zijn:

  1. Security, rechten en syteemadministratie: Rollen en verantwoordelijkheden worden centraal vastgelegd en gemanaged. Blind data en double blind data entry mogelijk via STATISTICA Web Data Entry add-on 
    Audit trail is beschikbaar voor de traceerbaarheid van alle analyses en rapporten.
  2. Connectivity en groupware functionaliteit: Interfacing naar alle relevante systemen (ERP, MAS, LIMS, CRM etc.) en relevante data bronnen (bv. OSIsoft via PI Connector). Ondersteuning van ODBC, OLE DB en SAP Netweaver.
  3. Parametrisering, beschikbaar gesteld op basis van een muisclick.
  4. Interactive Filtering: Vriendelijke en begrijpelijke menu's i.p.v. complexe SQL code.
  5. Automatische creatie (op maat) en distributie van rapporten (PDF, RTF, MS-Word of HTML).
  6. Server gebaseerde analyse van grote datasets.


Technische eigenschappen:


STATISTICA Enterprise Server

STATISTICA Enterprise Server voegt volledige Internet functionaliteit toe aan STATISTICA Enterprise, inclusief de mogelijkheid om elke combinatie van STATISTICA producten vanaf een webbrowser te bedienen (incl. support van Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari). Hiermee ontstaat een uiterst schaalbaar, bedrijfsbreed, volledig webenabled data analyse en database gateway platform. STATISTICA is eenvoudig te bedienen met interactieve, standaard Web of Windows client interfaces. STATISTICA Enterprise Server is gebouwd op basis van een open architectuur, gedistribueerde processing technologie en ondersteunt Multi-Tier Client/Server configuraties. De web based analytics configuraties zijn derhalve server gebaseerd en kunnen door parametrisering relatief eenvoudig op maat worden ingericht. Volledige ondersteuning wordt geboden van multiprocessor omgevingen incl. load balancing technieken ten behoeve van interne cloud computing omgevingen.

De bij uitstek voor big data analytics geschikte oplossing omvat verder .NET compatible development toolkit zoals VB Script, C++, C#, HTML, Java en XML. STATISTICA Enterprise Server is compatible met alle belangrijke web server platformen (bv. UNIX, Apache en Microsoft IIS), functioneert in zowel .NET en Sun/Java-omgevingen en vereist geen wijzigingen in bestaande firewall en Internet/Intranet beveiligingssystemen.

STATISTICA Enterprise Server
    STATISTICA Enterprise Server: State-of-the-Art architectuur

Ter uitbreiding zijn de volgende producten beschikbaar:


STATISTICA Enterprise staat als oplossing volop in de belangstelling en is in vele verticals reeds geïmplementeerd. Voor een beschrijving van een aantal projecten zie Nieuws, Feedback.Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek! 

home omhoog