StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > Enterpise-Lijn > STATISTICA Add-ons

STATISTICA Enterprise Add-ons:

STATISTICA Monitoring and Alerting Server

Het add-on product STATISTICA Monitoring and Alerting Server maakt het mogelijk honderden proceskenmerken gelijktijdig te bewaken. Zodra de grenzen van 1 of meer regelkaarten worden overschreden kan een alarm worden geactiveerd. Ook is het mogelijk om de grenzen of tijdsintervallen vrij te definieren op basis van complexe statistische analyses. Op een alarm melding kan een automatische email notificatie volgen; ook andere toepassingen kunnen worden opgestart. Om de analyse performance te garanderen functioneert STATISTICA Monitoring and Alerting Server bij voorkeur op een dedicated server.


STATISTICA Enterprise MAS


De actuele server status wordt gevisualiseerd via een dashboard. Dit dashboard biedt een overzicht van een reeks server opdrachten. De status van iedere afzonderlijke opdracht wordt aangegeven met een te bepalen kleur. Een verandering van kleur kan de business user en/of operator adviseren om in een specifiek proces handelend op te treden. Indien gewenst kan de statistische onderbouwing worden verkregen. Zodra de aktie naar tevredenheid is uitgevoerd zal de status en de kleur weer automatisch worden aangepast.

Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!


STATISTICA Document Management System

Het add-on product STATISTICA Document Management System (SDMS) is een complete, uiterst schaalbare, database oplossing voor het beheer van electronische documenten. Deze Compliance Edition leent zich bij uitstek voor de meer gereguleerde markten. Het stelt u in staat om snel, efficiënt en vooral veilig ieder willekeurig document te beheren. Hierbij valt te denken aan het zoeken, toegang verkrijgen, herzien, organiseren, editen en het goedkeuren.

Op gedetailleerde niveau wordt versiebeheer vastgelegd en worden authorisaties bijgehouden. In aanvulling op de uitgebreide standaard gegevensbeveiliging (data- en rapportage audit trail, wachtwoord voor grafieken en werkmappen en alleen lezen beveiliging) wordt de inrichting van STATISTICA en de daaruit voortkomende analyses uitgevoerd conform de FDA 21 CFR Part 11 richtlijn, de Sarbanes-Oxley wetgeving en de ISO 9000, 9001 en 14001 documentatie vereisten.

STATISTICA Document Management System


  SDMS Explorer, Document historie en verdere details


Belangrijke kenmerken:

Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!STATISTICA Product Traceability

Product Traceability maakt het mogelijk relaties tussen complexe processen te traceren en te visualiseren
(Tree View). Het samenvoegen van gegevens uit meerdere stappen wordt geautomatiseerd zodat verschillende scenario's kunnen worden geanalyseerd. Hierbij kan gedacht worden aan het lokaliseren en volgen van producten en grondstoffen vanaf het moment van productie , via de supply chain tot en met het moment van consumptie (en vice versa). Deze functionaliteit is van meerwaarde bij product research, product veiligheid, kwaliteitsbewaking en mogelijke recalls. Er zijn talloze toepassingen denkbaar in banking, verzekeringen, retail, marketing, productie, food, high tech, life sciences en pharma.Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!
home omhoog