StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > Enterprise-Lijn > STATISTICA Decisioning Platform

STATISTICA Decisioning Platform ®

Slim koers zetten naar steeds betere beslissingen

Van inzicht naar impact; de verkregen voorspellende inzichten worden met STATISTICA Decisioning Platform omgezet tot daadwerkelijke beslissingen. STATISTICA Decisioning Platform is een decision support oplossing die volledig is toegerust om in te spelen op Big Data en high performance analytics vraagstukken. Het gebruikersvriendelijke platform verzorgt de integratie van Predictive Analytics, Text Mining en Business Rules en vertaalt voorspellingen in business processen en decision making. De zgn. Decision Rules Builder bepaalt en beoordeelt de business rules op het punt van decisioning. De recommendations kunnen actie-gerichte adviezen of resultaten omvatten die “kant en klaar” aan business decision makers worden aangeboden via de bestaande bedrijfssystemen.

STATISTICA Decisioning Platform omvat een end-to-end oplossing voor het managen van analytische workflows, data pre-processing, rules (incl. pre- en post scoring), prediction models en rapportage. De oplossing verzorgt het complete beheer van al uw analyse objecten; het versiebeheer en het voorziet in een audit trail. Tevens wordt invulling gegeven aan Model Lifecycle Management waarbij automatisch model evaluatie en verversing plaats kan vinden. Maak de stap van Predictive Analytics naar Prescriptive Analytics!

Overzicht

 Decision workflow
Krachtig. Rules based & Predictive.

Alle 7-succesfactoren voor het bedrijfsbreed borgen van Predictive Analytics zijn in het
STATISTICA Decisioning Platform geïntegreerd:
 1. Decisioning Rules  –  uitvoering en management van business rules gebaseerd op:
    a.  business context (bijvoorbeeld klanten target)
    b.  regelgeving
    c.  interpretatie van resultaten omtrent de uitkomst van predictive models
 2. Predictive Modeling  –  het gebruik van historische data voor groepen, clusters, segmenten en forecasting met behulp van STATISTICA Data Miner
 3. Model Management  –  deployment, management en monitoring van predictive models met behulp van STATISTICA Enterprise Server
 4. Text Mining  –  combineert het gebruik van ongestructureerde data met numerieke informatie
 5. Real-time en Batch Scoring  –  het gebruik van voorspellende modellen in een online (credit) scoring toepassing of in een data mart of datawarehouse met behulp van STATISTICA Live Score
 6. Open architectuur en automatisering  – Geautomatiseerde systeem architectuur met flexibile integratie aan de hand van industriestandaarden (zoals OLE DB, ODBC en via STATISTICA Developer Network)
 7. Data visualisatie  –  het effect van predictive models weergeven op basis van visual analytics

Rollen en rules

STATISTICA verzorgt nauwkeurige voorspellingen om weloverwogen beslissingen te nemen. De volgende functionaliteiten maken dit mogelijk:

Personalisatie

user login STATISTICA voorziet in personalisatie zodat iedere gebruiker rechten kan worden toegekend om specifieke toepassingen te gebruiken. Voorbeeld:

Model Managementmodel management

Predictive Models kunnen aanbevelingen geven voor verschillende producten, afdelingen, klanten etc. De model management functionaliteit vergemakkelijkt de werkzaamheden van de kwantitatieve analisten, aangezien invulling wordt gegeven aan Model Lifecycle Management. Hierbij kan model evaluatie en verversing automatisch plaats vinden.


Scoring

Afhankelijk van uw wensen kunnen verschillende typen data worden gescoord. Real-time scoring kan benodigd zijn indien er direct een beslissing dient te worden genomen (scoren van een claim, bij credit management etc.). In andere gevallen kan worden volstaan met off-line scoring, bijvoorbeeld bij toepassingen waarbij de focus ligt op de meest waardevolle klanten.

Decision Rules

Predictive Analytcs vereist dat zowel predictive modeling als decision rules hand in hand werken. Het kan hierbij voorkomen dat de aanbevelingen van prognosemodellen worden beïnvloed of zelfs worden overruled door business rules, wetgeving etc. Voor het opstellen, testen en deployen van business rules icm predictive models is de Decision Rules Builder ontwikkeld. De Rules worden herbruikbare templates die in onderstaande workspaces (zie workflow) worden opgeslagen en gemanaged (incl. toegangscontrole, versie beheer en audit trail). model management

Resultaat


Maar liefst 80% hogere winstgevendheid door rekening te houden met Cut-off values.

Toepassingen

Pro-actieve en on-demand recommendations zijn van grote waarde bij het verbeteren van de performance, productkwaliteit, klanttevredenheid, marktaandeel en bij het bereiken van vele andere operationele doelen. Het snel activeren van complexe decision rules vereist dat de voorspellingsmodellen voortdurend worden bijgewerkt aan de hand van de meest recente gegevens. STATISTICA Decisioning Platform biedt oplossingen voor bedrijven in diverse verticals:

Verzekeringen

Een verzekeringsmaatschappij realiseert een aanzienlijke besparing op haar schadelast door verdachte claims automatisch te laten routeren naar de afdeling speciale zaken.

Banken

Een grote financiële instantie wist kredietaanvragen real-time te scoren en direct op te laten volgen door haar agents, hetgeen grote efficiency voordelen opleverde.

Marketing

Een grote retail organisatie weet de response rates te verbeteren en de winstgevendheid te verhogen aangezien de customer services medewerkers een actie gericht advies krijgen gebaseerd op zowel predictive models als op rules, waarbij de juiste aanbiedingen worden gedaan aan de beste klanten.

Risk Management

Een grote internationale bank in Europa gebruikt het Decisioning Platform voor credit risk scoring, scorecard model management, segmentatie en rules waarbij zowel batch scoring als real-time scoring wordt ingezet.

Productie

Een fabrikant van complexe high-tech apparatuur gebruikt modellen om de kwaliteit van het product in iedere fase van het productie-proces te voorspellen. Deze benadering biedt inzicht in de eigenschappen van de grondstoffen, de productie toleranties en de prestaties van de afzonderlijke componenten.

  Logo Carl Zeiss         

Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!

home