StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > Enterprise-Lijn > STATISTICA Data Miner

Data Mining: Unlocking Value

De enorme toename van informatie is inmiddels een dagelijks gegeven. Sommige experts omschrijven de huidige periode ook wel als "The Age of Analytics". Data wordt steeds meer gezien als een waardevolle asset en zelfs als nieuwe productiefactor waarmee de 4e industriële revolutie een feit wordt. Met Data Mining valt uit data; informatie, kennis en wijsheid te destilleren. Er worden verrassende verbanden gelegd tussen feiten, gebeurtenissen en context. Ze geven antwoorden op vraagstukken en bewerkstelligen een verandering in denken en doen. Met de juiste analytische software kunnen modellen worden gebouwd, inzichten worden verkregen, patronen worden herkend, voorspellende waarden worden getoond en (naar wens real time) actie-gerichte adviezen worden verstrekt. Dit alles met als doel sneller, beter en meer geïnformeerde beslissingen te nemen en business processen blijvend te verbeteren. Organisaties zijn met Predictive Analytics in staat een blijvend concurrentieel voordeel op te bouwen.

Proces Framework

Het omschrijven van de doelstellingen omvat het begin van het framework; het strekt zich uit tot het toepassen van de verkregen resultaten. Er zijn verschillende frameworks (zoals CRISP-DM) die de volgorde van het data mining proces beschrijven. Dergelijke frameworks leggen de nadruk op business vraagstukken, zijn tool neutraal en flexibel inzetbaar om met verschillende scenario's rekening te houden. Ze zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat het Data Mining proces te allen tijde betrouwbare en eenduidige uitkomsten dient op te leveren. Nadat de doelstellingen zijn gedefinieerd worden relevante databronnen en kenmerken bepaald. Vaak zijn deze gegevens incompleet en niet geheel foutloos. Datapreparatie zorgt ervoor de data te verschonen en consistente gegevens te behouden voor verdere analyse. Hierbij zijn zowel analysemethoden uit de klassieke statistiek als uit de kunstmatige intelligentie gewenst. Enkele belangrijke methoden zijn: Neurale Netwerken, Regressie, Classificatie, Trees en Associatie. In dit kader zijn interactieve visualisatie technieken van groot belang (een beeld zegt meer dan duizend woorden). De berekende uitkomsten worden gevalideerd en geïnterpreteerd, zodat de modellen profijtelijk toepasbaar zijn. Vervolgens worden de predictive modellen veelal toegepast op nieuwe data sets. Ook worden ze ingebouwd in decision support systemen. Om ervoor te zorgen dat de predictive modellen actueel blijven, moeten ze regelmatig worden ververst met nieuw beschikbare data.

Mening van Experts

Rexer, Onderzoek Data Scientists 2013

De eerste resultaten van het 2013 onderzoek zijn op 30 September 2013 vrijgegeven tijdens de Predictive Analytics World conferentie te Boston, USA. Er zijn 68 detailvragen gesteld, 1260 reacties ontvangen van data scientists uit 75 landen.
            
Voor het 4e achtereenvolgende jaar heeft STATISTICA wederom de hoogste score bereikt in gebruikersvriendelijkheid, tevredenheid en gebruik. 95% van de STATISTICA gebruikers rapporteerde zeer tevreden te zijn. Deze beoordeling was meer dan het dubbele t.o.v. de opgedane ervaring met andere commerciële tools.Opvallend is dat er bij STATISTICA gebruikers geen enkele mate van ontevredenheid is gemeten.


  Enquete 2013   

KD Nuggets is een data mining portal van ruim 30.000 leden. De 14e jaarlijkse internet software poll heeft in Mei 2013 1880 stemmers opgeleverd.  Via de poll werd de volgende vraag voorgelegd: Welke Analytics, Data Mining of Big Data software heeft u in de afgelopen 12 maanden toegepast bij een serieus project?

Naar verwachting werd gratis, open source software (R of Rapidminer) en Excel als hoogste gewaardeerd. Binnen het commerciële speelveld heeft STATISTICA wederom een indrukwekkende acceptatie getoond met hoge scores.


Voor verdere resultaten zie: KDnuggest.com

    2013 - 2011

Mayato is in Duitsland een leidende Business Intelligence en Business Analytics consultant en partner van zowel SAS, IBM als StatSoft. De afdeling Praktijktest & Benchmarking helpt klanten bij de selectie en aanschaf van een Data Mining workbench. Ieder jaar wordt een Customer Intelligence klantvraag beantwoord door gebruik te maken van verschillende tools. De resultaten worden uitgebreid behandeld in de uitgave ComputerWoche, de rapporten kunnen rechtstreeks bij Mayato worden aangeschaft.

Onderzoek 2013, social media analytics

2013 stond in het teken van social media. Een databestand van last minute app hotelboekingssite Justbook is gebruikt waarbij off-line en online data van campagnes is verwerkt. Uit de analyse is STATISTICA als winnaar naar voren gekomen vanwege een combinatie van gebruikersvriendelijkheid, moderne interface en uitgebreide functionaliteit.  

Onderzoek 2012, customer reactivation

Als thema voor 2012 is Win/Back gekozen door gebruik te maken van Decision Trees en Support Vector Machines. Een testdataset met 55.000 klanten van een online webshop is hierbij ingezet. Zoals in eerdere onderzoeken gebleken kon ook nu een aantal Data Mining Workbenches niet overtuigen op het vlak van functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid en rekenkracht. Desalniettemin heeft STATISTICA Data Miner wederom een top prestatie geleverd. Uit het onderzoek kwam als bijzonder sterk naar voren de geboden functionaliteit, de datapreparatie en de proces parametrisatie. Als positief zijn de omvangrijke visualisatiemogelijkheden beoordeeld alsook Data Miner Recipes (een wizard tool voor business users). Volgens de auteurs biedt STATISTICA de beste prijs/prestatie verhouding en een zeer moderne gebruikersinterface.

Onderzoek 2011, customer segmentation

STATISTICA Data Miner: Powerhouse voor de Data Scientist

Predictive Analytics krijgt impact met STATISTICA Data Miner. Deze workbench heeft data preparatie, manipulatie, extrapolatie en visualisatie in 1 krachtige omgeving ondergebracht. De point-and-click visuele interface biedt de gebruiker een korte leercurve en maximale productiviteit. STATISTICA Data Miner is de best gewaardeerde data mining oplossing die beschikbaar is. Het product scoort het hoogst in termen van functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, kwaliteit en prijs/prestatieverhouding. De visuele user interface van een Data Scientist omvat een Workspace (werkblad) waarbij de nodes fungeren als workflow engines. Het geheel van verbindingen tussen de nodes geeft een volledig werkproces weer. Alle analytische berekeningen worden automatisch vastgelegd in een Workbook, zodat de gedane verrichtingen altijd makkelijk opvraagbaar zijn. De resultaten kunnen worden teruggeschreven naar de database (SQL Server, Oracle). STATISTICA biedt tevens de mogelijkheid de modellen aan de hand van code generatie te deployen. Er is voorzien in een Code en Database deployment die ondersteuning biedt voor diverse omgevingen te weten: PMML, SVB, C/C++, C#, JAVA, SAS, SQL Stored Procedure, Teradata, Rules , Rules Builder, STATISTICA Enterprise Deployment.
.

STATISTICA Data Miner Project Workspace

Big Data is inmiddels een veel gehoorde term. Data Mining gaat vaak gepaard met grote data-sets en vele uitgebreide modelberekeningen:

In het goed kunnen toepassen van algoritmen zit een stevige uitdaging. De "beste" Data Mining methodiek bestaat echter niet. Van belang is te onderkennen dat data mining geen lineair maar juist een iteractief proces volgt. In een dergelijke situatie is het juist zinvol om over een uitgebreide set aan algoritmen, methoden en technieken te beschikken. STATISTICA Data Miner voldoet op een uitstekende wijze aan deze verwachting:

Analyseer, modelleer en verbeter uw processen!

StatSoft is een wereldwijde, toonaangevende leverancier van Data Mining software. Wij bieden eenvoudige toegang tot kennis, investeringsbescherming en een uitstekende service.

Continuïteit. StatSoft heeft zich vanaf de oprichting in 1984 ontwikkeld als een betrouwbare leverancier van data analyse software. Wereldwijd actief in 30 landen, de software is in 12 talen beschikbaar.

Moderne software. Gebruikersvriendelijke interface, 64-bit architectuur, naadloze integratie met databronnen, zeer flexibel vwb. het uitlezen van bestanden, uitgebreide data preparatie, deployment, en visualisatie mogelijkheden, web functionaliteiten, In-Place Database Processing, Multi-Core/Multi-threading technieken en nog veel meer. Echt state-of-the-art door faciliteiten zoals: Data Health Check, Pro-active Data Issue Reporting, Predictor Screening, Predictors for Modelbuilding, Stepwise Modelbuilder, Logging of Model creation settings en Weight of Evidence: Logging of weighted variables settings.

Native "R" integratie. StatSoft biedt "the best of both worlds". Functionaliteit wordt gecombineerd met gemak. De statistische diepgang van het open source pakket "R" wordt gecombineerd met geavanceerd memory gebruik, de intuïtieve GUI en de gebruikersvriendelijkheid van STATISTICA. Een unieke en hoogwaardige integratie (op 3 fronten: Run native "R" programs in STATISTICA, Use STATISTICA datasets in "R" en Call "R" vanuit STATISTICA Visual Basic ) wordt met "R" geboden (incl. 64-Bits platform en Workspace node support) in plaats van een op zichzelf staande, losse, vaak niet geheel foutloze "R" connector. 
STATISTICA Enterprise Server maakt van "R" zelfs een schaalbare "R" server.

Klantgericht. Klanttevredenheid gaat boven alles, wij staan dichtbij onze klanten. Zij hebben grote invloed op onze product roadmap.

Cross-Industrie expertise. Onze medewerkers zijn hoog gekwalificeerd en beschikken over uitgebreide statistische know-how en jarenlange ervaring, opgedaan tijdens vele data analyse projecten in uiteenlopende verticals.

Kennisoverdracht. De predictive analytics software wordt gekenmerkt door gebruikersgemak en is eenvoudig te implementeren. Wij bieden uitgebreide opleidingsprogramma’s; de juiste opleiding voor elke rol; methodisch, product gerelateerd en/of functie gebaseerd. Training op locatie, individuele workshops, consultancy en project implementatie kan door ons worden verzorgd. Uiteraard kunnen wij hierbij samenwerken met onze partners.

Korte leercurve. STATISTICA Data Miner voorziet in een korte leercurve aangezien er standaard 3 interfaces beschikbaar zijn:

  • Expert User, het hele scala van methoden en technieken is beschikbaar via een menu gedreven user interface
  • Project Manager, een project interface gericht op automatisering van de gehele workflow
  • Business User, een wizard (Data Miner Recipes) begeleidt stapgewijs de minder ervaren gebruiker door de analyse

omhoog

Toepassingen

Generiek:

Klantsegmentatie

Het segmenteren van uw klantenbestand in groepen met bijvoorbeeld vergelijkbare sociaal demografische kenmerken en overeenkomstige vraagpatronen maakt een gerichte aanpak mogelijk.


Respons-optimalisatie

Verhoog de respons en ROI van direct marketing campagnes door te variëren met mailing frequentie, aanbieding op maat en individuele klantbenadering. Optimaliseer cross- en upselling.


Market-basket analysis en webanalytics

Welke producten en diensten kunnen welke klanten worden aangeboden? En op welk moment en onder welke voorwaarden? Wat zijn de klantvoorkeuren?


a-CRM toepassingen

Analytische CRM toepassingen waarbij te denken valt aan klantwaarde, klanttevredenheid, klachtafhandeling en beheer.


Risico-analyse

Voorspel bijvoorbeeld het kredietrisico en toetst dit aan Basel ll. Hanteer "what-if" scenario's om risico's te beoordelen.


Industrieel:

Procesoptimalisatie

SPC, statistische procesbeheersing bij geautomatiseerde processen zoals bij industriële productie. Welke patronen zijn te identificeren uit de grote hoeveelheid gegevens en op welke wijze kan er daadwerkelijk worden verbeterd?


Kwaliteitsbewaking

Bewaak simultaan met multivariate regelkaarten een groot aantal kwaliteitsparameters. Monitor het proces on-line en doe real-time voorspellingen inzake kwaliteitsontwikkeling.


Foutanalyse

Identificeer storingen en foute patronen in grondstoffen, het productie-proces of in afgewerkte producten. Hanteer associatieregels om gelijktijdig verschillende kwaliteitsproblemen vast te kunnen stellen. Pas root cause analyse toe.

Enkele klanten:

       


Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem  contact op voor een nadere kennismaking!

home
omhoog