StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Thema > SPC

Quality Improvement en SPC & Beyond Lean Six Sigma

In Control met STATISTICA

Statistical Process Control (SPC), ook wel statistische procesbeheersing, is een noodzakelijk hulpmiddel voor kwaliteitsbewaking, het is een operationele werkwijze waarbij processen op basis van data worden bewaakt. Een kwaliteitsproduct of dienst is het resultaat van een goed lopend oftewel statistisch beheerst proces. Aan de hand van metingen (steekproeven) wordt het proces gemonitored, geanalyseerd en zonodig bijgestuurd. De meetgegevens worden vastgelegd in overzichtelijke regelkaarten waarbij de focus ligt op continue verbetering en Design of Experiments (DoE). Bij moderne, geautomatiseerde productie-processen heeft continuïteit, probleemoplossend vermogen en quality improvement een grote financiële impact. Veelal wordt een grote hoeveelheid variabelen tegelijkertijd gemonitored. MSPC, Multi-variate Procesbeheersing biedt hierbij de passende oplossing.

SPC


Statistical Process Control met STATISTICA Enterprise vormt een front end naar alle relevante databases. De automatisering en controle van regelkaarten vindt plaats, zodat inline monitoring van proceskenmerken op basis van een muisclick mogelijk wordt. De specificatiegrenzen worden beheerst en kwaliteitsproblemen zijn met runtests uit te voeren. Bij het optreden van een alarm vindt automatische e-mail notificatie plaats en/of wordt een andere toepassing geactiveerd. Kwaliteitsrapporten kunnen worden opgeslagen in het systeem.

STATISTICA Enterprise/SPC is de platform oplossing voor Statistische Procesbeheersing, waarbij procesverbeteringen bereikt worden door het integraal toepassen van monitoring, alerting, geavanceerde analyse (QC data mining), kwaliteitsbewaking, compliancy reporting en decisioning optimization.

Enkele klanten:

Logo Carl Zeiss                  Logo Voestalpine                Logo 3M


Geïnteresseerd in wat SPC Statistical Process Control voor uw organisatie kan betekenen?


Neem contact op voor een nadere kennismaking!

home omhoog

Beyond Lean Six Sigma: Optimalisatie

STATISTICA fungeert als analyse software voor Lean Six Sigma programma's en implementaties van elke omvang. Lean Six Sigma is een goed gestructureerde, data gedreven methodologie voor het elimineren van fouten, het voorkomen van verspilling en het oplossen van kwaliteitsproblemen. Deze problemen kunnen zich voordoen in productie, dienstverlening en alle overige zakelijke activiteiten. Feitelijk reduceert Lean verspilling in tijd en materialen waarbij Six Sigma naar een goede en constante kwaliteit streeft. De Six Sigma methodiek is gebaseerd op een combinatie van gevestigde technieken met betrekking tot kwaliteitsbewaking en data analyse methoden. Ieder Lean Six Sigma project wordt gekenmerkt door meting en analyse; dit stelt hoge eisen aan het software programma. STATISTICA biedt alle benodigde data management functies, analytische functionaliteit en visualisatie-mogelijkheden. De Six Sigma Green Belts, Black Belts en Master Black Belts zijn in staat data te verkennen, de belangrijkste factoren te kunnen bepalen en data gedreven beslissingen te nemen.

Achtergrond

De Six Sigma methodiek heeft aangetoond dat niet alleen sukses de kwaliteit verbeterd, maar dat met een stapsgewijze aanpak aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk zijn. Jack Welch, destijds CEO van General Electrics meldde dat Six Sigma het belangrijkste initiatief is dat GE ooit heeft genomen. Het is uitgegroeid tot een deel van de genetische code van toekomstig corporate leiderschap en Six Sigma heeft GE enorme kostenbesparingen opgeleverd. Andere bedrijven realiseerden ook zeer hoge besparingen, vooral nadat de Six Sigma methodiek is vastgelegd in de productie omgeving. Motorola heeft bijvoorbeeld meer dan 17 miljard dollar bespaard. De term Six Sigma verklaart het doel van de statistische benadering. Opzet is om te komen tot een verwaarloosbaar klein aantal fouten dat overeenkomt met de zes-sigma waarde van een normale verdelingscurve: Om dit doel te bereiken mag een proces niet meer dan 3,4 defecten per miljoen mogelijkheden opleveren. Een fout is hierbij gedefinieerd als elke vorm van een niet acceptabele uitkomst van een uitgeoefend proces. Tevens wordt bij de Six Sigma aanpak een verscheidenheid van veel complexere analyse technieken aanbevolen, die afhankelijk van de aard van het proces in opeenvolgende projectfasen dienen te worden toegepast.  

DMAIC

De kracht van Six Sigma ligt in de data-georienteerde aanpak en het gebruik van kwantitatieve methoden teneinde procesverbetering en variatie-reductie te bereiken. Dit gebeurt in zgn. Six Sigma verbeterprojecten, die volgen op een reeks stappen, die tezamen het Six Sigma DMAIC model vormgeven:

Enterprise Lean Six Sigma

In vergelijking met andere Lean Six Sigma software (point solutions) start STATISTICA daar waar anderen ophouden; de nadruk wordt gelegd op data en analyse, waarbij optimalisatie het motto is, functionaliteit wordt modulair aangeboden.

 
Kwaliteitsborging en verbetering in het kader van Lean Six Sigma heeft altijd een bedrijfsbrede impact:
  STATISTICA Visual Basic QC, Customized Lean Six Sigma

Enkele klanten:

Logo Voestalpine  Logo Bel     


Wilt u ook uw productiviteit blijvend verbeteren?


Neem contact op voor een nadere kennismaking!
home omhoog