StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Thema > Predictive Maintenance

Predictive Maintenance

Koers naar World-Class Maintenance met STATISTICA

Predictive Maintenance, oftewel Condition Based Maintenance (CBM) richt zich op het proactief voorspellen van noodzakelijk onderhoud van complexe machines en installaties om incidenten en onverwachte downtime te voorkomen. Het effect van deze werkwijze is bewezen gezien de trackrecords van de luchtvaart op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Het vroegtijdig traceren van onregelmatigheden helpt bij het maximaliseren van de uptime, efficiëntere maintenance resource planning (incl. spare parts handling) en het verbeteren van customer service levels. De impact van Predictive Maintenance op de productiviteit en de winstgevendheid van bedrijven is groot.

Concreet inzicht en verbeteracties dankzij Predictive Maintenance

De methodiek is afgeleid van Statistical Proces Control (SPC) waarbij het van belang is om slim met data om te gaan en de beschikbare gegevens (oa. afkomstig van sensoren) nauwgezet te analyseren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld uni- en multivariate procescontrole (MSPC) en Root Cause Analyses. Uiteindelijk wordt de data bewerkt tot modellen. Het eindresultaat levert concrete inzichten op met verbeteracties tot gevolg. Door de verbeteracties te blijven monitoren wordt de basis gelegd voor een continue proces van optimalisatie.

Prestatie-contracten op basis van beheersbare risico's

Het meerjarig onderhoud en technisch beheer van grote installaties/objecten wordt in toenemende mate uitbesteed, hierbij wordt veelal gebruikt gemaakt van prestatie contracten. De focus ligt hierbij op (eind)resultaat, zoals bijvoorbeeld beschikbaarheid in plaats van op inspanning. Om risico's te beoordelen is historische meetdata een belangrijke indicator. Met de unieke STATISTICA Process Optimization zijn variabelen diepgaand te analyseren en kunnen Root Causes worden vastgesteld. De juiste acties kunnen in gang worden gezet om optredende risico's te beheersen. De opgedane kennis en daaruit voortvloeiende inzichten kunnen worden ingezet om tot verantwoorde calculaties te komen.


STATISTICA Enterprise is de platform oplossing voor Predictive Maintenance, waarbij procesverbeteringen bereikt worden door het integraal en real-time toepassen van monitoring, alerting, geavanceerde analyse, QC data mining, kwaliteitsbewaking, compliancy reporting en decisioning optimization.


Geïnteresseerd in wat Predictive Maintenance voor uw organisatie kan betekenen?Neem contact op voor een nadere kennismaking!

home omhoog