StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Producten > Features

STATISTICA Features

De design filosofie maakt STATISTICA software onderscheidend (designed the other way around).       
STATISTICA is gebaseerd op een Windows compliant grafische gebruikersinterface (API) en voorzien van een geïntegreerde scripting Language (Visual Basic).

Alle STATISTICA producten worden gekenmerkt door een:

STATISTICA =


Intuïtieve gebruikersinterface

Het bedienen van de software en het navigeren is eenvoudig, overzichtelijk en comfortabel dankzij de uniforme, intuïtieve en interactieve gebruikersinterface. Zowel Business Users als Data Scientists kunnen makkelijk hun weg vinden. Functionaliteit die veel gebruikt wordt is meteen zichtbaar en gerelateerde functionaliteit wordt snel gevonden. Er zijn 3 opties beschikbaar voor de gebruikersinterface: Classic Menu, Ribbon Bar en STATISTICA Visual Basic. De moderne Ribbon bar is compatible met MS Office 2010 Style. Op ieder gewenst moment kan er tussen de interfaces worden geswitched.

Classic Menu

Ribbon Bar

STATISTICA Visual Basic geeft vervolgens inhoud aan de derde gebruikersinterface. Op relatief eenvoudige wijze kan met behulp van geautomatiseerde macro’s de STATISTICA functionaliteit worden uitgebreid exact op klantspecificatie. STATISTICA Visual Basic is compatible met Microsoft Visual Basic en voegt ruim 13.000 nieuwe functies toe aan de syntax van Microsoft. 

Zowel STATISTICA Data Miner als STATISTICA Enterprise zijn toegerust met een visuele user interface. Deze is buitengewoon interactief en makkelijk te bedienen. In het werkblad (Workspace) wordt het volledige analytische framework weergegeven, waarbij nodes (inmiddels 300 verschillende) fungeren als workflow engine en verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de dialoog. Het geheel van verbindingen tussen de nodes geeft een volledig werkproces weer. 

STATISTICA
Workflow Enginenode GUI
 


STATISTICA Data Miner
Workspace

Open en schaalbare architectuur

Industrie standaarden worden gesupport ter voorkoming van single source technologie afhankelijkheid. De STATISTICA object model architectuur is volledig open en maakt eenvoudige installatie mogelijk tegen een aansprekende TCO (Total Cost of Ownership). De standaard software producten zijn backwards compatible, volledig in-house ontwikkeld, en opgebouwd uit modulaire bouwstenen, die op maat (gebruiker, toepassing, vertical) kunnen worden geconfigureerd. Uiteindelijk kan hierbij gedacht worden aan een mission critical enterprise wide analytics platform met inbegrip van audit trails en version control.

Data visualisatie out of the box (visual analytics inside)

STATISTICA heeft in al haar visualisaties interactieve analytische faciliteiten ingebouwd. Een zeer grote verscheidenheid aan visualisaties, zoals 2- en 3-dimensionale grafische displays, multigraphics, tekeningen en ook maatwerk wordt ondersteund. Veelal separate presentatie-graphics en tekenprogramma’s zijn hiermee
overbodig. De display technologie van STATISTICA herkent automatisch de video controller en bepaalt de mogelijkheden voor smoothing en de opties voor gradient weergave. Alle grafieken gaan vergezeld van interactieve, grafische bediening zodat ook de weer te geven functies interactief kunnen worden aangepast.
Ongeacht de methode waarmee de grafiek is gemaakt, kunnen alle faciliteiten van STATISTICA worden gebruikt om de weergave van de afbeelding te wijzigen of om deze te integreren met andere grafieken of documenten.
Met STATISTICA zijn alle analytische functies (zoals bv. smoothing, brushing) beschikbaar, alsmede

graph editing functies:  binnen de grafiek:
gedetailleerde tekeningen: en afbeeldingen in presentatie-kwaliteit:


Afbeeldingen die bewaard worden in een Clipboard of een andere toepassing buiten STATISTICA
worden beschouwd als een compleet object (technisch gezien een ActiveX object) zodat alle editing functies bewaard blijven. Aangezien alle STATISTICA grafieken ActiveX objecten zijn, kunnen ze makkelijk worden gelinked met behoud van alle onderliggende data. Op deze wijze kunnen Visio tekeningen, Adobe illustraties, Excel spreadsheets of Word documenten aan elkaar worden gelinked. De hierarchie ondersteunt tot 4 niveaus diep. STATISTICA kan numerieke waarden, tekst omschrijvingen alsook alle mogelijke combinaties visualiseren waarbij alle grafische procedures beschikbaar blijven. 

Visual Gallery

graphs integrated with statistical procedures:   graph (self contained) documents:
dynamic link graph – input data: graph type selection: quick access:
analytic and exploratory graphs: user defined graphs:  representation flexibility: 
graphical data analysis: transparency control:
fitting, smoothing, brushing: animated brushing:
speed:   Active X/OLE: datasets in graphs:
graph customization: scaling: interactive scaling:
managing graph styles:  Smoothness of dragging, brushing:      Graph Creation:
multigraphics displays:  drawing, on-screen customization:       quality of graphical displays:    
     
Alle grafieken kunnen worden bewaard als actieve grafische STATISTICA documenten (ActiveX objecten). Deze documenten kunnen worden geplaatst op het web of embedded in andere applicaties als actieve in-place editable objecten. Ze bevatten niet alleen de grafische componenten van het object maar tevens de bijbehorende datasets. De gebruiker is altijd in staat om interactief grafische analyses uit te voeren (brushing, fitting, smoothing, rotating, editing, changing categorizations, selected subsets en alle on-screen objecten).     
De grafieken kunnen ook worden bewaard en worden uitgewisseld zonder gebruik te maken van het Clipboard.
De volgende formaten worden ondersteund: JPG, PNG, Windows metafiles (WMF), BMP, EPS en overige.      

Uitgebreide connectivity mogelijkheden

De databronnen die door STATISTICA worden ondersteund zijn talrijk:

-Flat files zoals CSV, Microsoft Excel Spreadsheets, SAS, SPSS, JMP, Minitab

-Microsoft Excel Spreadsheets kunnen worden geïmporteerd of worden geopend als
Excel Spreadsheets in STATISTICA en op deze locatie worden verwerkt.

-Hiërarchische Process Cubes

-Iedere OLE DB of ODBC relationele Database zoals Microsoft SQL Server, Microsoft Access of Oracle

-Teradata (STATISTICA Enterprise)

-Enterprise Resource Planning (ERP) zoals SAP. StatSoft is SAP Netweaver Certified partner. STATISTICA Enterprise kan op diverse wijzen integreren met SAP, zoals via de QM-STI interface (SAP Manufacturing Quality Control), SAP’s Exchange Infrastructure (XI) en via Third Party OLE DB leveranciers.

-Manufacturing Execution System (MES, STATISTICA Enterprise)

-Laboratory Information Management System (LIMS, STATISTICA Enterprise)

-Data Historian Repositories zoals PI Data Historian van OSI Soft, Inc. (STATISTICA Enterprise)

-In-Place Database Processing (IDP, STATISTICA Enterprise)

-Web based data entry  (STATISTICA Enterprise)

STATISTICA Enterprise biedt in combinatie met STATISTICA Extract, Transform and Load (ETL) efficiënte verwerking van data afkomstig van standaard databases (Microsoft SQL, Oracle) alsook van de optionele PI Connector, zodat STATISTICA verwerkingsmogelijkheden verschaft voor data filtering, aggregatie en analyse. STATISTICA Enterprise Manager tenslotte biedt ondersteuning voor een role-based benadering met toegangscontrole.

Snelle verwerking van zeer grote en/of rekenintensieve datasets

STATISTICA maakt volop gebruik van state-of-the-art hardware en software technologie en combineert dit  met proprietary performance optimalisatie methoden. Voor een belangrijk gedeelte wordt deze optimalisatie bereikt door een zorgvuldig re-design van data toegang, opslag en buffering. Data kan asynchroon in meerdere threads worden ingelezen t.b.v. verschillende parallelle berekeningen voor een enkele analyse (bijvoorbeeld Regressie Trees). STATISTICA kent geen beperkingen ten aanzien van bestandsgrootte, het beschikbare geheugen wordt intelligent gebruikt om data te bufferen en dit beschikbaar te stellen voor berekening.

Recent is een performance test uitgevoerd bij een grote financiële instelling in Europa. Hierbij zijn verschillende concurrerende software oplossingen getest. De configuratie bestond uit een quad-core 64-bit Server, MS-Windows 64-bit Operating System…

-en een descriptive statistics case met 30 variabelen, 9 miljoen rijen en een data bestand ter grootte van 2.2 Gb.
De outperformance van STATISTICA is indrukwekkend! STATISTICA heeft de berekeningen voltooid in 3 seconden. Concurrerende software had een verwerkingstijd nodig die opliep van 4,5 tot 37 seconden.

-en een correlatie matrix met 500 variabelen, 1 miljoen rijen en een data bestand ter grootte van 4 Gb. STATISTICA heeft de berekeningen voltooid in ca. 5 seconden. Concurrerende software had een verwerkingstijd nodig van 20 tot 65 seconden voor exact dezelfde opdracht.

-en standaard data management werkzaamheden in combinatie met Predictive Modeling: De verwerkingstijd met STATISTICA was 3-4 maal zo snel als met concurrerende software.

-en STATISTICA Data Miner met multithreaded implementaties van Classificatie en Regressie Trees, CHAID, Boosted Trees, Random Forest alsook General Linear Models (GLM). De performance van deze predictive modeling algoritmes is ronduit spectaculair. Verwerking van honderden variabelen en een paar miljoenen rijen in slechts enkele minuten.

Big Data is inmiddels een veel gehoorde term. Data Mining gaat vaak gepaard met grote data-sets en vele uitgebreide modelberekeningen:


Hoge mate van precisie in berekening en voorspelling

Computational Precision Benchmarks, de industrie standaard voor precision benchmarking, heeft met alle bekende statistische en wiskundige software pakketten tests uitgevoerd met een selectie van 52 datasets.
Hierbij is op detailbasis de numerieke precisie en de nauwkeurigheid van de algoritmes onderling vergeleken. STATISTICA is als meest onderscheidend uit dit onderzoek naar voren gekomen (o.a. quadruple precision calculations, 128 bit, IEEE 754 standaard) en de enige software oplossing die alle tests glansrijk heeft doorstaan. (zie berekening)   

Visual Basic Integratie

Op relatief eenvoudige wijze kan met behulp van geautomatiseerde macro’s de STATISTICA functionaliteit worden uitgebreid exact op klantspecificatie. De meest complexe analyses en grafieken kunnen worden vastgelegd in STATISTICA Visual Basic (SVB) macro’s die afzonderlijk kunnen worden geactiveerd of als bouwsteen kan fungeren als onderdeel van andere applicaties. SVB is compatible met Microsoft Visual Basic en voegt ruim 14.000 nieuwe functies toe aan de syntax van Microsoft. Zie ook (Application Programming Interface)Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!
home omhoog