StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Thema > Big Data Analytics

Big Data Analytics

STATISTICA haalt waarde uit Big Data

Het wereldwijde datavolume is recent voor het eerst na een eeuw verdubbeld, nu is er iedere 12 maanden van verdubbeling sprake. Samengevat gaat het bij Big Data om een data gedreven bedrijfsvoering waarbij sprake is van een verzameling van gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Bovendien zijn deze gegevens aan snelle verandering onderhevig (Gartner’s 3V’s: Volume, Variety en Velocity). Big Data is niet per definitie Big, het gaat er vooral om welke waarde aan data valt te ontlenen. Vandaar ook de introductie van een 4e V: Veracity (waarheidsgetrouwheid). IT-gereedschap zoals bijvoorbeeld Hadoop is inmiddels een populaire oplossing voor het efficiënt verwerken van grote hoeveelheden gegevens, echter de grootste uitdaging is gelegen in het goed kunnen analyseren van Big Data.De voordelen van Big Data Analytics:

Big Data heeft een belangrijk analytics component, dat veelal bepalend is voor het welslagen van de business case. Succesvolle bedrijven hebben een bewezen focus op analytics. Met analytics worden oplossingen gevonden om grip te krijgen op de werkelijkheid. Big Data Analytics gaat over het creëren van kansen, het behalen van concurrentievoordeel en het wendbaarder maken van organisaties. Big Data is niet nieuw. Big Data, smart(er) analytics en high performance analytics zijn natuurlijk allemaal buzzwords. Lang voordat de term Big Data een hype werd, was Big Data Analytics bij StatSoft – vooral in een industriële context – al business as usual. Het ligt in de bedoeling om data in beweging te brengen en patronen, verbanden en inzichten (zoals bijvoorbeeld stuurinformatie) om te zetten in betere beslissingen. De uitdaging is om koers te zetten naar een continue lerende organisatie.

STATISTICA Enterprise Server is hierbij een schaalbare Big Data Analytics oplossing. Big Data kan een schat aan informatie bevatten, teneinde de waarde eruit te halen is bovenal visie, kennis en een flexibele toolset noodzakelijk. In het goed kunnen toepassen van algoritmes zit een stevige uitdaging. STATISTICA Data Miner is de meest geavanceerde, best gewaardeerde data mining oplossing die momenteel beschikbaar is. Het product scoort het hoogst in termen van functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, kwaliteit en prijs/prestatieverhouding. STATISTICA Decisioning Platform verzorgt de integratie van Predictive Analytics, Text Mining en Business Rules en vertaalt voorspellingen in business processen en decision making.

Analyse van big data met STATISTICA

Analyse van big data met STATISTICA

Big Data: No Big Deal met STATISTICA High Performance(HP)

STATISTICA High Performance (HP) maakt op basis van Versie 12 gebruik van massively parallel en In-Memory Processing waardoor supercomputing prestaties haalbaar worden met Big Data. Met STATISTICA HP in combinatie met moderne hardware vormt de (analytische) software niet langer meer een performance bottleneck. StatSoft is uniek gepositioneerd door Analytics en Predictive Modeling te optimaliseren voor Microsoft Windows technologie (Windows Server omgevingen voor max. 256 logische processoren bij Windows Server 2008R2 en max. 640 logische processoren bij Windows Server 2012).


Performance test

Performance test: 64-Core Server met 256Gb RAM, data set met 1 miljoen records, 1000 velden en 1 miljoen berekeningen tegelijkertijd. STATISTICA verdeeld de load over de beschikbare CPU’s waarbij 100% van de hardware resources worden ingezet. Resultaten waren binnen enkele seconden beschikbaar.

De architectuur van STATISTICA HP biedt vele optimalisaties door toepassing van massively parallelization, zowel gedurende het Model Building als gedurende het scoringsproces.

De kracht van parallel processing tbv Predictive Modeling berekeningen.

STATISTICA HP Workspace bij het bouwen van een effectief classificatie model, 64-Core Server met 256 Gb RAM, data set met 1 miljoen records, zie boven, berekening afgerond binnen enkele seconden.


Big Data Analytics binnen uw organistatie?


Neem contact op voor een nadere kennismaking!

home omhoog