StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vakgroep > Risk Analytics

Risk Analytics

Elke organisatie heeft te maken met een breed scala aan risicofactoren (strategisch, operationeel en financieel) waarmee rekening moet worden gehouden om succesvol te zijn, de doelstellingen te behalen en de continuïteit te kunnen waarborgen. Riskmanagement is erop gericht de bedrijfsprestaties te beschermen en het resultaat blijvend te verbeteren. Het wordt steeds belangrijker om een integraal beeld van alle aanwezige risico's te hebben zodat op gepaste wijze invulling kan worden gegeven aan risicobeheer. De regelgevende en economische omgevingen zijn de afgelopen tijd uitdagender geworden. De media heeft bijgedragen aan een snel toenemende bewustwording van het vakgebied. Risk staat inmiddels hoog op de agenda van het executive team.

Het uitvoeren van gedegen analyses levert inzichten op waarmee de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Kwantitatieve risicoanalyse vormt een wezenlijk onderdeel van ieder riskmanagement- systeem. Eenvoudige en complexe wiskundige methoden liggen ten grondslag aan het kwantificeren van het risico. Met de huidige risk analytics technieken is het mogelijk risico te voorspellen met meer zekerheid dan ooit tevoren. Simulatie en extrapolatie zijn geaccepteerde werkwijzen om vanuit een individueel risico het totale risico af te leiden. Toepassing van deze technieken gaat zorgen voor  een ingrijpende vernieuwing van de beroepsuitoefening van accountants, auditors en controllers.  Turning Risk into Reward

Teineinde het juiste evenwicht te vinden tussen risico en kansen is een strategie benodigd die beiden in evenwicht houdt. De opzet is om risico?s te signaleren, erop in te spelen en om kansen om te zetten in resultaat. Onderzoek heeft uitgewezen dat organisaties die op een volwassen wijze risk management hebben ingevoerd beter presteren. Dit uit zich in risicobeperking, kostenbesparing en waardecreatie. Organisaties die erin slagen risico om te zetten in beloning zullen zelfs een onderscheidend (competitief) voordeel behalen door betere besluitvorming en efficiëntere inzet van schaarse middelen.

STATISTICA Oplossing

De modulaire STATISTICA Risk Management oplossing heeft zich bewezen bij een aantal van de grootste en meest vooruitstrevende financiële instellingen ter wereld.

Het vizier is hierbij gericht op geavanceerde analytische tools ten behoeve van operationeel risicomanagement, credit scoring en stress testing. Hierbij kan worden voorzien in een real-time platform met validaties (audit trail, version control, formula guides, role-based security) en integratie van business rules. Met deze bedrijfsbrede oplossingen helpen wij klanten jaarlijks aan substantiële besparingen en actiegerichte inzichten.

Geïnteresseerd?

Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!


  
home