StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vakgroep > Design of Experiments

Design of Experiments 

Passie voor Innovatie

Innovatie biedt uitzicht op zakelijk succes. Met de relatief hoge loonkosten van de Benelux is het vooral van belang nieuwe kennis en vaardigheden slim en tijdsefficiënt te ontwikkelen. Ter verbetering van de concurrentie positie moeten organisaties blijvend investeren in het ontwerpen van nieuwe producten, technieken en processen.
Afdelingen Research & Development, O&I (Ontwikkeling en Innovatie) en Centers of Excellence spelen bij het vergaren van deze kennis en expertise een cruciale rol.

Teneinde processen te begrijpen en te beheersen worden onderzoeken uitgevoerd. Design of Experiments (DoE), ook wel experimenteel onderzoek genoemd, is een degelijke statistische ontwerpmethode die met behulp van experimenten een productontwerp of productie-proces verbetert.

Bij DoE worden gericht één of enkele variabelen in een experiment gewijzigd. Hierdoor wordt de voorspelbaarheid en geschiktheid van een product of proces weergegeven en inzicht verkregen in een bepaald (on)gewenst effect.
DoE leidt aantoonbaar tot hogere betrouwbaarheid en reductie van kosten.

 
 
Het aanvullende product STATISTICA Quality Control omvat uitgebreide DoE functionaliteit.

Deze DoE functionaliteit is volledig ontwikkeld op basis van klantinput, is zeer flexibel van opzet en omvat een logische procesflow. Vele klanten weten hun time-to-market te versnellen met STATISTICA DoE!

Voor meer productinformatie; zie ook SPC.

Wist u dat StatSoft opleiding op maat verzorgd?

Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!

home