StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vakgebied Forensics

Looking at the dark side of human behaviour

Data Forensics

Bij gedegen onderzoek en zakelijke geschillen is digitale informatie vaak van groot belang. Op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden historische gegevens verzameld, ontsloten, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Deze gegevens worden gebruikt bij rechtshandhaving, waarbij forensisch onderzoek gedaan wordt met betrekking tot strafrechterlijk of civielrechterlijk gebied. Geavanceerde analyse tooling wordt gebruikt om veel sneller patronen te ontdekken en verrassende causale verbanden te leggen. Doorlooptijden worden aanzienlijk verkort in een tijdperk waarbij (volgens toonaangevende analisten) de kosten gerelateerd aan onderzoek iedere 18 maanden verdubbelen.

Fraude

Fraude is van alle tijden. Fraude is een vorm van bedrog door een onjuiste weergave van de werkelijkheid.
Het tast het vertrouwen in de samenleving aan. De afgelopen jaren hebben nogal wat fraudes de revue gepasseerd en de publiciteit gehaald, zoals bijvoorbeeld: Verzekeringsfraude, zorgfraude, liborfraude, belastingfraude (ontduiking), faillissementsfraude, uitkeringsfraude, bouwfraude, fraude in de detailhandel, voedselfraude, acquisitiefraude en wetenschapsfraude.
Fraude-detectie, preventie- en criminaliteitsbeheersing helpt juist bij het voorkomen, terugvorderen van verlies, diefstal en/of schade. De focus is gericht op het genereren van bruikbare stuurinformatie gerelateerd aan acceptatie- en controle processen, fraude-bestrijding, schadelast reductie en compliance. Wij ondersteunen u in het onderhouden van en actualiseren van risico-regels, het optimaliseren van risico-profielen en het bouwen en operationaliseren van voorspellende risico-modellen. De analyses leiden tot nieuwe inzichten die een aanzienlijk grotere mate van nauwkeurigheid opleveren van gesignaleerde afwijkingen omtrent ongewenst, onjuist, onregelmatig of onrechtmatig gedrag. Het resultaat hiervan is een versnelling van doorlooptijd, aanzienlijke verkorting van onderzoeksduur en een stevige reductie in behandelkosten. Medewerkers van de afdeling Controle, Handhaving, Operationeel Risk Management, Speciale Zaken en Criminaliteitsbestrijding zijn hierdoor in staat hun dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te richten, hun werkvoorraad beter te prioritiseren en onderzoekswaardige gebeurtenissen beter op waarde in te schatten.
 

STATISTICA Oplossing

De modulaire STATISTICA oplossing heeft zich bewezen bij een aantal van de grootste en meest vooruitstrevende (financiële) instellingen ter wereld. Het vizier is hierbij gericht op geavanceerde analytische tools ten behoeve van data forensics, fraude-detectie, preventie- en criminaliteitsbestrijding. Hierbij kan worden voorzien in een real-time analytics platform met validaties (audit trail, version control, formula guides, role-based security), integratie van data- en textmining alsmede integratie van business rules. Met deze bedrijfsbrede oplossingen helpen wij klanten jaarlijks aan substantiële besparingen en actiegerichte inzichten.


Geïnteresseerd?


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking!
home