StatSoft STATISTICA logo zoals bedoeld Naar de webshop
Making the World More Productive ®
Oplossingen > Vakgroep > Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) is het vakgebied dat zich richt op het verbeteren van de bedrijfsprestaties door informatie beschikbaar te stellen en deze toegankelijk te maken. De informatie heeft veelal betrekking op klanten, marktpositie, beslissingsprocessen en trends. De scope van BI strekt zich veelal uit van het verleden tot het heden (past and present). De output wordt vormgegeven door dashboards en reports. ETL (Extract, Transform and Load) en OLAP (Online Analytical Processing) is in dit kader een veel gebruikte techniek/architectuur.

Door de snel toegenomen hoeveelheid data heeft de betekenis van visualisatie aan belang gewonnen. Visuele data discovery producten spelen handig hierop in. Deze moderne self-service BI tools kunnen door gebruikers ingezet worden zonder tussenkomst van de IT-afdeling.

STATISTICA Enterprise Server  is een Enterprise BI platform met een open architectuur. Cloud oplossingen zijn mogelijk waarbij BI kan worden gecombineerd met advanced analytics, zoals data mining. De beperking  dat visualisatie veel vertoont maar weinig verteld wordt hiermee opgeheven.
  
STATISTICA is gebaseerd op een point-and-click visuele user interface (workspace). Mobile BI, real-time Monitoring and Alerting, open-source self-service BI zoals Dundas alsook bestaande BI tools kunnen binnen STATISTICA naadloos worden geïntegreerd.
.


Ga de uitdaging aan met intelligentie op je werkplek.
Neem contact op voor een nadere kennismaking! 
home